URZĘDY POCZTOWE

Pytania dotyczące świadczonych przez Pocztę Polską usług należy kierować:
z telefonów stacjonarnych na numer infolinii 801 333 444 (opłata jak za połączenie lokalne),

dla dzwoniących z telefonu komórkowego i z zagranicy (+48) 43-842-06-00 (opłata wg cennika operatora),

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00